Phương thức và Tiến độ thanh toán

Cam Ranh City Gate sở hữu phương thức thanh toán vô cùng linh hoạt và ưu đãi dành cho khách hàng, nhà đầu tư.

1. Phương thức thanh toán linh hoạt theo tiến độ xây dựng:

2. Phương thức thanh toán ưu đãi, chiết khấu lên đến 4% khi thanh toán nhanh: 

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu